Van de voorzitter…

Zaterdag 23 mei 2020

Beste SVO-ers,

We zijn 2,5 maand dicht en eerlijk gezegd ervaar ik het nog steeds als een veel langere periode. Inmiddels weten we dat de binnensporten hoogstwaarschijnlijk pas op 1 september weer mogen starten. Dat is nog 3 volle maanden of te wel nog langer dan de periode die we al dicht zijn. Ik wil niet te veel klagen. Er zijn deze dagen natuurlijk ergere dingen dan een lange periode niet kunnen tafeltennissen, maar toch, het is meer dan dat alleen. Het is het gemis aan sociale contacten, het met elkaar bezig zijn met de sport die we allemaal zo leuk vinden en die als gemeenschappelijke deler geldt voor alle dinsdagavonden die we doorbrengen in de Marezaal. Het is niet anders, maar jammer is en blijft het.

Gebeurt er dan helemaal niks? Toch wel. De barcommissie onder leiding van Helmut en Jaco heeft de kantine in winterslaap gebracht. We hebben vorige week als bestuur uitgebreid vergaderd om een aantal zaken te bespreken. Daarbij hebben we ook gekeken naar ons 70 jarig jubileum dat aanstaande is, volgend jaar. En….. we zijn weer gaan tafeltennissen met onze jeugd. Dat leest in tegenspraak met de vorige alinea, maar het verschil zit hem in het begrip binnen en buiten. Met Koen, Frank, Jeroen en ondergetekende hebben we zaterdag 9 mei met ondersteunend advies van Jaco, gekeken naar de mogelijkheden om onze sport voor de kinderen naar buiten te brengen op een werkbare manier die wel past binnen de huidige regelgeving. Na een uitgebreid plan te hebben geschreven, wat door de gemeente is goed gekeurd, afstemming met de Beatrix school (achterburen bij de Marezaal) en een zorgvuldige communicatie met de ouders zijn we zaterdag 16 mei begonnen met buiten tafeltennissen.

Dat werkt als volgt. Met de oude groene tafels die we nog steeds hadden staan zetten we op zaterdagmiddag ca 6 tot 8 tafels buiten neer op het schoolplein achter de marezaal. We ontvangen vervolgens de kinderen die zich voor de training hebben aangemeld, zorgen voor voldoende hygiënische maatregelen en gaan na aankomst 1,5 uur (op 1,5 meter) met ze aan de slag. Is het optimaal? Nee zeker niet. Een stenen vloer, een tafel die niet waterpas staat en natuurlijk de grootste spelbreker, de wind, maken dat het niet vergelijkbaar is met het reguliere tafeltennis dat we normaal in de zaal spelen. Maar toch, de kinderen geven aan dat ze het leuk vinden, ook na de training van vandaag waarbij we ontdekt hebben dat een stevige windkracht 4 toch echt wel het maximum is om bij te spelen. Ca 75% van de jeugdleden maakt gebruik van deze mogelijkheid. Als vrijwilligers is het ook weer leuk om met de kinderen bezig te zijn. Het is goed voor de clubbinding van de kinderen en we hopen dat we in september een voorsprongetje hebben genomen op de echte herstart. Hoe lang we met deze vaste zaterdagmiddagen doorgaan hangt af van het weer en de animo van de kinderen. Dat gaat vanzelf blijken.

Dan nog een aantal andere punten vanuit het bestuur: Als bestuur hebben we besloten dat we over het derde kwartaal geen contributie gaan heffen. Deze tegemoetkoming is met name mogelijk doordat de gemeente ons alle gemiste zaaluren crediteert. Zaalhuur is de grootste kostenpost in onze begroting. Door dat we de zaalhuur, begroot voor de periode april/mei/juni niet hoeven te betalen zouden we fors geld over houden als we niets verder zouden ondernemen, terwijl we een goede reserve hebben. Daarom de keuze om het derde kwartaal niet te heffen. Het verlies aan inkomsten voor de vereniging staat ongeveer gelijk met de bespaarde kosten op zaalhuur. Penningmeester Helmut zal dit verder met iedereen communiceren. De mensen die een jaar vooruit betaald hebben krijgen een kwartaal terug gestort. Wat enorm geholpen heeft om deze beslissing verantwoord te nemen is dat iedereen gewoon het tweede kwartaal heeft betaald ofschoon we bij inning al stil lagen. Dank daarvoor.

Toen we besloten om het hiervoor beschreven experiment met de jeugd buiten te doen, hebben we het als bestuur ook gehad over een optie om zo’n experiment met senioren te doen. We hebben besloten om eerst met de jeugd aan te kijken of het überhaupt wel gaat. Met twee weken ervaring twijfelen we heel erg of het voor de senioren goed uitvoerbaar is en of het gewaardeerd zal worden. Redenen voor die twijfel zijn de volgende:

• Het vergt een behoorlijk inspanning/voorbereiding en nawerk

• De maand juni is meestal al een stille(re) maand. De vraag is dan voor hoeveel senioren we het werkelijk doen

• Er mag nog niet worden gedubbeld

• Het sociale aspect kan moeilijk worden ingevuld omdat we op geen enkele manier van de kantine gebruik kunnen en mogen maken. Het programma van de dag is “ komen, spelen en weer weggaan”.

Met name het laatste punt maakt dat we heel erg twijfelen. Vanaf 1 september, mag de kantine , onder voorwaarden, wel weer open, kunnen we ook weer in de zaal spelen en kunnen we het voor senioren veel beter invullen. Desalniettemin, als er een grote groep senioren is die het toch wel leuk zou vinden om een keer buiten te spelen, horen we dat graag. Stuur me dan een berichtje, dan kunnen we bij voldoende animo altijd nog kijken of we het kunnen regelen. We hebben besloten de jaarlijkse bbq voor de vrijwilligers nog niet te organiseren. Op dit moment lijkt het te ingewikkeld en te risicovol om het goed en veilig (lees binnen de normen) te doen. We houden het in de gaten. Het uitgangspunt is en blijft dat we vanaf 1 september weer volledig van start gaan. Zoals we het nu lezen start ook de competitie medio september. Gebruik van de kantine is mogelijk al moeten er waarschijnlijk wel aanpassingen worden gemaakt in de wijze waarop we met zijn alleen de kantine gebruiken. Ook als bestuur hebben we nog wel een aantal praktische vragen bij deze routekaart die ons nu wordt opgelegd. We blijven het nauwkeurig volgen en houden het uitgangspunt dat we bij start van deze crisis hebben gekozen vast, te weten we volgen de instructies van RIVM/NOCNSF/NTTB en vullen die in met gezond verstand.

De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 13 augustus. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven zien we elkaar uiteraard eerder en we houden sowieso als bestuur goed contact met elkaar. Ergens in het tweede deel van juni ontvangen jullie van mij nog een update van zaken. Blijf gezond, hou contact met elkaar en ik hoop echt dat we op zijn laatst in september weer de dinsdagavond als tafeltennismoment vast in onze agenda kunnen gaan houden.

Met vriendelijke groet,

Misja Heller