6/11 Aanscherping van de maatregelen

Beste (jeugd)leden, ouders, bezoekers,


Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de overheid de maatregelen ten aanzien van het coronavirus weer heeft aangescherpt. De maatregelen die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd en formeel per zaterdag 6 november in gaan, hebben ook impact op de manier waarop we het tafeltennis bij SVO organiseren.


Ik ga er van uit dat jullie allen de algemene adviezen via de berichtgeving van de overheid tot je hebt genomen en dat niet nog eens van mij hoeft te lezen. Ik beperk me dit keer tot de meest essentiële verandering van deze set maatregelen en dat is die inzake het Corona Toegangsbewijs.


Tot op heden hoefden we als vereniging alleen naar een Corona-toegangsbewijs te vragen wanneer iemand gebruik maakte van de kantine. Die controle breidt zich nu uit naar de sportzaal en eigenlijk het hele gebouw van de Marezaal. Concreet betekent dit dat we vanaf dinsdag 9 november tot nader order bij de deur moeten gaan controleren of degene die naar binnen wil in het bezit is van een Corona Toegangsbewijs.


Als bestuur van de vereniging hebben we vanaf het begin van de pandemie vorig jaar maart aangehouden dat we de voorschriften van de overheid volgen. Dat gaan we ook nu doen.


Hoe gaan we dit concreet vorm geven ? Aan jullie zal gevraagd worden door een van onze vrijwilligers om direct bij binnenkomst het corona toegangsbewijs (in bijna alle gevallen digitaal, maar voor wie een papieren bewijs heeft geldt dat uiteraard ook) te tonen. Indien geldig ben je van harte welkom en kun je gewoon naar binnen en gebruik maken van zowel de zaal als de kantine. Indien niet geldig zullen we je de toegang moeten weigeren. Deze regel geldt voor leden en bezoekers vanaf 18 jaar. Onze jeugdleden kunnen dus gewoon naar binnen. Seniorleden, ouders en overige bezoekers zullen in het bezit moeten zijn van een coronatoegangsbewijs.


We gaan proberen om zo veel mogelijk een vrijwilliger continu bij de deur te hebben staan. Als dat niet lukt kan het zijn dat we de automatische toegangscode van de voordeur (te herkennen aan het groene lampje links bij de deur) uitzetten, waardoor de deur niet automatisch opengaat. Mocht je voor een dichte deur staan, bel svp aan dan doen we zo snel mogelijk open.


Om toch zo veel mogelijk de deur gewoon open te kunnen houden en het ook (met name tijdens de jeugdtijden) voor trainers en barcoördinator werkbaar te houden zou het enorm fijn zijn als we voor de duur van de maatregelen wat extra vrijwilligers kunnen vinden die ons willen helpen bij het toepassen van de
voorschriften.

Concreet gaat dat met name over de periode op dinsdagavond tussen 18.00 en 20.30. In die periode hebben we het meeste “verkeer” bij de voordeur. Ben je bereid om ons daarbij te helpen door op (een deel van) die tijden bij de deur de controle op het toegangsbewijs te verzorgen, dan zouden we daar zeer bij
geholpen zijn. Als je wil helpen wilt je dat dan melden via mail bij mij (Misja@helleradvies.nl). Alvast bedankt voor jullie hulp.

Voor de competitiespelers en (bij jeugd) hun ouders ook nog dit. Het hele verenigingsleven worstelt met de uitvoering van deze maatregelen. Niet iedere vereniging gaat hier het zelfde mee om. Als je naar een uitwedstrijd gaat zorg alsjeblieft voor een geldig Corona Toegangsbewijs en realiseer je dat de vereniging die je bezoekt ook bestaat uit vrijwilligers die het proberen op te lossen. Help elkaar en pas je zo veel mogelijk aan op de manier waarop de vereniging die je bezoekt het heeft opgelost.

Voor het overige verandert er op dit moment niet veel voor het tafeltennis. Wat de toekomst brengt weten we niet, maar dat gaan we vanzelf weer ervaren. Ik hou er rekening mee dat dit niet de laatste mededeling inzake Corona is die ik schrijf.


Tot slot nog dit. Ik krijg regelmatig de vraag wat ik of wat wij als bestuur vinden van de maatregelen die worden genomen. Ik gaf aan het begin van dit bericht al aan dat we als bestuur er voortdurend voor kiezen de voorschriften van de overheid te volgen en dat blijven we doen. Daarbij spreken we als bestuur geen mening uit over individuele keuzes. We leggen de voorschriften uit en passen ze toe, hoe bewerkelijk soms ook. Ik ben trots op allen leden, bezoekers en zeker ook ouders van jeugdleden dat we er tot op heden in slagen om dat in zo’n goede harmonie en zonder problemen te doen. Laten we dat vasthouden met elkaar. Zijn er vragen of opmerkingen stel ze alsjeblieft. In gesprek kun je bijna alles oplossen. Laten we volhouden om goed met elkaar rekening te houden en maximaal plezier te halen uit onze sport en de sociale aspecten daarom heen. Bedankt voor jullie medewerking en een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich elke keer weer voor de vereniging inzetten, ook op dit onderwerp.


Met vriendelijk groet namens bestuur,


Misja Heller
Voorzitter