Begeleiders & trainers

De volgende stappen worden doorlopen bij de aanname van nieuwe begeleiders en trainers:

  1. Kennismakingsgesprek.
  2. Referentiecheck.
  3. VOG aanvragen (en elke 3-5 jaar herhalen).
  4. Begeleider wordt lid van de bond en als dit niet kan, dient de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  5. De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels.