Jubilarissen

Jeroen Mol is in 2020 in het zonnetje gezet voor zijn veertig jaar lidmaatschap van de club. Jeroen heeft de hele competitieroute doorlopen als jeugdlid en is geëindigd in Landelijk B, in de laatste jaren bij de jeugd zelfs als sterkste speler in die klasse. Jeroen wordt gezien als degene die de topspin echt beheerst. In het begin van zijn seniorencarrière heeft hij veel tijd gestoken in de begeleiding van jeugd. Recent heeft Jeroen een langdurige blessure. De vereniging is blij om weer een trouw en waardevol lid aan de club van 40 mogen toevoegen.

Piet krijgt van Misja een heerlijke blijk van waardering

Piet Meulepas is in 2019 25 jaar lid. Misja zet Piet in het zonnetje. Piet is begonnen als recreant en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als efficiënt competitiespeler, en speelt nu al enige jaren samen in de duo-competitie met zijn dochter Merel. Ook op toernooien is Piet een graag geziene gast; geregeld weet hij zich bij de clubkampioenschappen naar de winnaarsfinales te spelen. Piet zet zich graag in voor de club, en draait ook mee in het vrijwilligersteam voor De Marebar.

Ook Laurens Jan mag uitdelen!

Laurens Jan Bosman is dit jaar ook 25 jaar lid. Hij is als jeugdlid binnengekomen, in de periode dat Mario wedstrijdsecretaris was. Van die generatie jeugdleden is een mooie groep doorgestroomd naar de senioren en nog steeds lid. Laurens Jan heeft zijn hele carrière competitie gespeeld; veel in de derde en vierde klasse, maar ook een aantal seizoenen in de tweede en eerste klasse. Er lijkt altijd veel meer in te zitten dan er soms uit komt. Met zijn talent komt hij altijd ver op de clubkampioenschappen. Eenmaal is hij zelfs clubkampioen geworden. Laurens Jan zet zich graag in voor de club en zet met grote regelmaat de tafels op dinsdagavond op.

René wordt in het zonnetje gezet door de voorzitter

René Rijpkema is dit jaar 40 jaar lid. Hij is van dezelfde generatie als Misja en ook als jeugdlid begonnen en aan de club verbonden gebleven. Hij heeft veel trainingsuren gemaakt bij de jeugd, ook samen met Misja. In al die veertig jaar heeft René altijd competitie gespeeld. Misschien heeft hij maar twee seizoenen moeten missen. Dat is een hele prestatie. René heeft een vaste groep om zich heen verzameld; een groep die ook veel ondersteuning gaf in mindere tijden. Dat is de toegevoegde waarde van de vriendenclub die deze sportclub in zich heeft.

Arjan ontvangt een gegraveerde pen

Arjan Weergang is dit jaar ook 40 jaar lid. Arjan mag met recht een clubicoon genoemd worden. Op sportief gebied heeft SVO Tafeltennis geen betere speler gekend. Bij junioren bereikte Arjan de top tien van NL. Hij is veel gevraagd om elders teams te komen versterken, maar elk aanbod sloeg hij af. SVO was zijn club en hij zou niet elders kunnen aarden. Arjan trok met zijn talent veel clubgenoten mee, getuige het hoge niveau waarop hij zelf met Misja en Hans nog speelt en altijd een tweede team van de club op een gelijkwaardig niveau naast zich zag. Afgelopen december bleek weer hoe gemakkelijk Arjan de clubkampioenschappen naar zijn had zette. Doet hij mee aan dat toernooi, dan doet hij dat ook meteen voor de eerste plaats. Arjan, Misja en Hans hebben de afspraak gemaakt om het als team minimaal tot het bejaardenhuis vol te houden.