14/11 verdere aanscherpingen

Beste (jeugd)leden en ouders van jeugdleden,

In mijn bericht van vorige week voorspelde ik al dat het waarschijnlijk niet lang zou duren voor jullie weer van me horen. Die voorspelling was juist. Ik begin maar met een meer gebruikte opening de laatste maanden.

Daar ben ik weer…☺

Jullie hebben ongetwijfeld al mee gekregen wat de nieuwe maatregelen inhouden. Hieronder de concrete uitwerking voor het functioneren van SVO tafeltennis en haar kantine. Graag aandacht voor deze uitwerking want er zijn wel een aantal zaken die aanstaande dinsdag anders zijn dan afgelopen dinsdag.

Ik begin dit keer bij de jeugd. Het goede nieuws is dat de kinderen gewoon kunnen blijven tafeltennissen en dat ook de competitie gewoon doorgang zal vinden en de kans dat we hem in een keer goed kunnen uitspelen steeds groter wordt. Het minder goede nieuws is dat we geen publiek en ouders meer mogen toelaten. We hebben die fase eerder gehad vorig jaar. Wij vinden het heel vervelend dat deze maatregel er weer tussen zit, maar als altijd volgen we de voorschriften en dus ook deze. Concreet voor de ouders de volgende uitwerking;Willen jullie jullie kind(eren), indien je haalt en/of brengt zoveel mogelijk buiten opwachten ?

Voor de ouders die van wat verder weg komen en niet tussendoor naar huis gaan, of wanneer het pijpenstelen regent, bestaat de mogelijkheid om in de kantine te wachten (als het goed is kan dat zelfs met warme koffie). Dat voelt wellicht wat vreemd omdat je dan wel linksaf de kantine in mag en niet rechtsaf de zaal in. Wij vinden dat zelf ook wat merkwaardig, maar we laten die keuzemogelijkheid wel open om de ouders te helpen het halen en brengen wat aangenamer te maken wanneer nodig. Maak je gebruik van deze optie vragen we wel twee dingen van jullie, te weten een geldige coronatoegangsbewijs te tonen bij de ingang en loop alsjeblieft ook echt rechtstreeks van de voordeur naar de kantine en vice versa. Op deze twee laatste punten hebben we echt jullie medewerking nodig om deze extra service in stand te kunnen houden.

Trainers en begeleiders zullen hun best doen bij start en afloop in de buurt van de voordeur te zijn zodat ouders eventueel een korte vraag kunt stellen of iets van overdracht kunnen doen als dat noodzakelijk is. Het kan echter zijn dat jullie ons toch mis lopen en wel iets willen overleggen. In de groeps-appen vinden jullie onze individuele nummers. Zoek ons op, langs deze weg, als je daar behoefte aan hebt. We staan jullie graag te woord.

Bij uitwedstrijden in de competitie beschouwen wij de chauffeurs (1, max 2 per team) als begeleiders ongeacht of er een begeleider van de vereniging uit mee gaat. Wij gaan er van uit dat onze collega verenigingen dat ook op die manier doen, maar kunnen dat niet garanderen. We proberen het zo goed mogelijk te begeleiden. Pas je alsjeblieft aan aan de wijze waarop de ontvangende vereniging met de voorschriften omgaat en overleg met ons als dat problemen geeft.

Het spijt ons dat het weer zo moet, maar het is niet anders. Laten we koesteren dat de kinderen hun sport mogen blijven oefenen. Wij doen er alles aan ze dat met plezier te laten doen en goed voor ze te zorgen. We rekenen als altijd op jullie medewerking en begrip.

Dan de senioren:

Daar verandert maar één ding en dat is dat de kantine dicht zal zijn op dinsdagavond vanaf 20,00 (dus in feite de hele avond). De controle op corona toegangsbewijs blijft. Zonder bewijs kunt je niet sporten. Na positieve controle van het CTB kun je gewoon vrijuit bewegen in de zaal en kleedkamers. Het spelen is normaal als altijd, alleen missen we de gezelligheid achteraf van de kantine.

Ook voor deze maatregel geldt; we vinden het heel vervelend, maar het is niet anders. Horeca, waaronder sportkantines, moet vanaf 20.00 gesloten zijn en daar houden we ons aan. Ik hoop echt dat het maar voor drie weken is, maar ik durf geen enkele garantie te geven op die verwachting.

Laten we ook hier koesteren dat we mogen blijven sporten en dat we de competitie uit kunnen spelen (tenminste daar lijkt het wel op).

Tot zover, blijf gezond en blijf tafeltennissen. Ook hier komen we weer uit.

Met vriendelijk groet namens bestuur,

Misja Heller

Voorzitter

6/11 Aanscherping van de maatregelen

Beste (jeugd)leden, ouders, bezoekers,


Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de overheid de maatregelen ten aanzien van het coronavirus weer heeft aangescherpt. De maatregelen die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd en formeel per zaterdag 6 november in gaan, hebben ook impact op de manier waarop we het tafeltennis bij SVO organiseren.


Ik ga er van uit dat jullie allen de algemene adviezen via de berichtgeving van de overheid tot je hebt genomen en dat niet nog eens van mij hoeft te lezen. Ik beperk me dit keer tot de meest essentiële verandering van deze set maatregelen en dat is die inzake het Corona Toegangsbewijs.


Tot op heden hoefden we als vereniging alleen naar een Corona-toegangsbewijs te vragen wanneer iemand gebruik maakte van de kantine. Die controle breidt zich nu uit naar de sportzaal en eigenlijk het hele gebouw van de Marezaal. Concreet betekent dit dat we vanaf dinsdag 9 november tot nader order bij de deur moeten gaan controleren of degene die naar binnen wil in het bezit is van een Corona Toegangsbewijs.


Als bestuur van de vereniging hebben we vanaf het begin van de pandemie vorig jaar maart aangehouden dat we de voorschriften van de overheid volgen. Dat gaan we ook nu doen.


Hoe gaan we dit concreet vorm geven ? Aan jullie zal gevraagd worden door een van onze vrijwilligers om direct bij binnenkomst het corona toegangsbewijs (in bijna alle gevallen digitaal, maar voor wie een papieren bewijs heeft geldt dat uiteraard ook) te tonen. Indien geldig ben je van harte welkom en kun je gewoon naar binnen en gebruik maken van zowel de zaal als de kantine. Indien niet geldig zullen we je de toegang moeten weigeren. Deze regel geldt voor leden en bezoekers vanaf 18 jaar. Onze jeugdleden kunnen dus gewoon naar binnen. Seniorleden, ouders en overige bezoekers zullen in het bezit moeten zijn van een coronatoegangsbewijs.


We gaan proberen om zo veel mogelijk een vrijwilliger continu bij de deur te hebben staan. Als dat niet lukt kan het zijn dat we de automatische toegangscode van de voordeur (te herkennen aan het groene lampje links bij de deur) uitzetten, waardoor de deur niet automatisch opengaat. Mocht je voor een dichte deur staan, bel svp aan dan doen we zo snel mogelijk open.


Om toch zo veel mogelijk de deur gewoon open te kunnen houden en het ook (met name tijdens de jeugdtijden) voor trainers en barcoördinator werkbaar te houden zou het enorm fijn zijn als we voor de duur van de maatregelen wat extra vrijwilligers kunnen vinden die ons willen helpen bij het toepassen van de
voorschriften.

Concreet gaat dat met name over de periode op dinsdagavond tussen 18.00 en 20.30. In die periode hebben we het meeste “verkeer” bij de voordeur. Ben je bereid om ons daarbij te helpen door op (een deel van) die tijden bij de deur de controle op het toegangsbewijs te verzorgen, dan zouden we daar zeer bij
geholpen zijn. Als je wil helpen wilt je dat dan melden via mail bij mij (Misja@helleradvies.nl). Alvast bedankt voor jullie hulp.

Voor de competitiespelers en (bij jeugd) hun ouders ook nog dit. Het hele verenigingsleven worstelt met de uitvoering van deze maatregelen. Niet iedere vereniging gaat hier het zelfde mee om. Als je naar een uitwedstrijd gaat zorg alsjeblieft voor een geldig Corona Toegangsbewijs en realiseer je dat de vereniging die je bezoekt ook bestaat uit vrijwilligers die het proberen op te lossen. Help elkaar en pas je zo veel mogelijk aan op de manier waarop de vereniging die je bezoekt het heeft opgelost.

Voor het overige verandert er op dit moment niet veel voor het tafeltennis. Wat de toekomst brengt weten we niet, maar dat gaan we vanzelf weer ervaren. Ik hou er rekening mee dat dit niet de laatste mededeling inzake Corona is die ik schrijf.


Tot slot nog dit. Ik krijg regelmatig de vraag wat ik of wat wij als bestuur vinden van de maatregelen die worden genomen. Ik gaf aan het begin van dit bericht al aan dat we als bestuur er voortdurend voor kiezen de voorschriften van de overheid te volgen en dat blijven we doen. Daarbij spreken we als bestuur geen mening uit over individuele keuzes. We leggen de voorschriften uit en passen ze toe, hoe bewerkelijk soms ook. Ik ben trots op allen leden, bezoekers en zeker ook ouders van jeugdleden dat we er tot op heden in slagen om dat in zo’n goede harmonie en zonder problemen te doen. Laten we dat vasthouden met elkaar. Zijn er vragen of opmerkingen stel ze alsjeblieft. In gesprek kun je bijna alles oplossen. Laten we volhouden om goed met elkaar rekening te houden en maximaal plezier te halen uit onze sport en de sociale aspecten daarom heen. Bedankt voor jullie medewerking en een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich elke keer weer voor de vereniging inzetten, ook op dit onderwerp.


Met vriendelijk groet namens bestuur,


Misja Heller
Voorzitter

Van de voorzitter

Beste leden,

Na een lange lockdown vanaf medio december lijkt het einde van de tunnel in zicht te komen. Op basis van de mededelingen in de persconferentie van 11 mei jl. mogen we dinsdag 25 mei weer de zaal in onder vergelijkbare voorwaarden als waar we midden december stopten. Het bestuur is blij dat we weer iets mogen, ook al is het nog niet voluit. We hopen dat jullie dat delen.
Senioren:

 • Jullie zijn vanaf dinsdag 25 mei weer vanaf 20.00 uur welkom.
 • Zolang de kantine dicht is huren we tot 22.00 uur de zaal. De ervaringen uit vorig najaar leren dat dit lang genoeg is en als blijkt dat langer gewenst is voor een grotere groep dan regelen we dat.
 • Graag weer registreren bij de ingang.
 • We vragen jullie bij voorbaat om bij de bekende klachten als verkoudheid etc. thuis te blijven
 • In de zaal graag iedereen op 1,5 m afstand. De tafel is lang genoeg☺.
 • Ontsmettingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar. Gebruik ze alsjeblieft ook
 • Kleedkamers en douches zijn voorlopig nog gesloten
 • De kantine is voorlopig ook nog dicht
 • Geef elkaar de ruimte die ieder nodig heeft om zich binnen veilig te kunnen bewegen
 • De bedoeling is dat we op de eerste twee weken van augustus na de zomer door trainen.
 • We gaan er van uit dat we vanaf september ook weer competitie mogen spelen. De opgave daarvoor moet begin juli gedaan worden.

Jeugd:

 • De kinderen gaan weer op hun vaste tijden trainen. Groep 1 van 18.15 tot en met 19.15 en groep 2 van 18.30 uur tot 19.45. De indelingen zijn gelijk aan die van december.
 • Ouders, hoe graag we ze ook binnen zien en spreken, moeten de kinderen buiten afzetten en ophalen. Zijn er vragen of zaken die jullie graag willen overleggen, we proberen ons te laten zien bij de deur. Lopen jullie ons mis en is er toch wat, laat het wel weten (via app of telefoon) dan zoeken we jullie op als het nodig is.
 • We gaan kijken of we ook een tweede trainingsmoment in de week kunnen organiseren voor de kinderen. Als dat lukt laten we dat via de app groepen weten.
 • We gaan er van uit dat we vanaf september ook weer competitie mogen spelen. De opgave daarvoor moet begin juli gedaan worden. We benaderen in juni kinderen en ouders hiervoor en hopen dat de kinderen weer enthousiast zijn om verder te gaan.
 • De bedoeling is dat we op de eerste twee weken van augustus na de zomer door trainen. Dat hangt ook af van beschikbaarheid van zaal en trainers. Ook dit laten we via de app groepen weten.

Tot zover. Bij vragen laat ons weten. We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten de komende weken. Wij kijken er naar uit.

Namens het bestuur van SVO tafeltennis,
Misja Heller
Voorzitter

Jaarvergadering 2021 online

Beste leden van SVO Tafeltennis,
 
namens het bestuur van uw tafeltennisvereniging heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering op woensdagavond 10 februari 2021 om 20.00u. U kunt dan met het bestuur van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en uw plannen voordragen voor de komende jaren.

Door de bekende omstandigheden kan de vergadering niet plaatsvinden in de Marehal. In plaats daarvan organiseren we de vergadering via een meeting in Zoom. Als u wilt inbellen, dan ontvangen wij graag vantevoren de bevestiging van uw aanwezigheid voor eventueel extra informatie om in te loggen.

Per email ontvangt u het jaarverslag met de notulen van de vergadering van vorig jaar alsmede de verslagen van de algemeen secretaris en de wedstrijdsecretarissen en het financieel verslag van de penningmeester. Tevens presenteren we de begroting voor 2021.

Zoals elk jaar zijn enkele bestuursleden aftredend. Dit jaar zou u een tegenkandidatuur kunnen opwerpen voor de posities van Helmut Vianen (Penningmeester), Igor Heller (lid) en Koen Bosboom (lid). Helmut, Igor en Koen zijn overigens bereid gevonden zich herkiesbaar te stellen. Tegenkandidaten kunnen zich bij de secretaris opgeven tot en met 9 februari 2021.  

Een van de hoogtepunten van de jaarlijkse ledenvergadering is de verkiezing van het Lid van Verdienste. Elk clublid mag zijn persoonlijke top 3 van meest nuttige leden voor de vereniging opgeven. Uw nummer 1 verdient drie punten, uw nummer 2 twee punten en uw nummer 3 een punt. De stemming geschiedt dit jaar anoniem online met het invullen van een automatisch formulier. De informatie hierover wordt u in het jaarverslag gestuurd.

Tenslotte wijs ik u op het feit dat het bestuur de gelegenheid aangrijpt om onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. De jaarvergadering is het moment hen persoonlijk te feliciteren!
 
Wij hopen u derhalve in groten getale te treffen op de ledenvergadering. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan vernemen we dat graag alvorens de vergadering.
 
Met vriendelijke groet,

Sander Stel
Secretaris

Tafeltennis in tijden van Corona

Er zijn de afgelopen maanden dagen geweest dat ik hoopte dat we dit woord met alles wat er achter zit vanaf de start van het nieuwe seizoen achter ons konden laten. Niets is minder waar. Het virus is er nog en we moeten alert zijn. In de 4 weken voor de zomerstop hebben we getest en bekeken hoe we ons met zijn allen houden aan de extra voorschriften die het met zich mee brengt. Wie de krant leest, zal in de gaten hebben dat verliezen van scherpte op dit punt gevolgen kan hebben voor ieders welzijn. Dat is niet wat we als bestuur willen. De gezondheid van ons allen is een basispijler om op verder te kunnen. Als bestuur steken we na 4 weken testen ook de hand in eigen boezem. We zien dat iedereen snapt dat we ons aan moeten passen aan de normen en aan wat we afspreken met elkaar. We zagen de laatste week ook dat we verslapten. Laat ik vooral voor mezelf spreken. Terug kijkend was ik zelf ook minder scherp. Dat gebrek aan scherpte moet er uit. In de eerste plaats voor onszelf. Daarnaast begint half september de competitie en dan gaan we ook weer gasten ontvangen naast onze eigen vertrouwde club van mensen. Als we ons zelf aan de afspraken houden is het voor de gasten ook duidelijker en bovenal voor iedereen veilig en zo verantwoord mogelijk. Laten we volhouden.

Onderstaand de belangrijkste punten vanaf 18 augustus geldig tot zolang als nodig. Deels al bekend, soms wat aangescherpt of aangepast:

 1. Als je klachten hebt van verkoudheid etc. (het relevante rijtje klachten is iedereen ongetwijfeld bekend) blijf thuis.
 2. Vul de registratielijst in bij binnenkomst. De lijst wordt alleen gebruikt voor het bronnen en contactonderzoek indien dat nodig zou blijken en na 14 dagen weer vernietigd.
 3. Voor seniorleden is de zaal op dinsdagen vanaf 20.00 uur open. Tot 20.00 uur is de zaal bestemd voor de jeugdleden.
 4. Gebruik de ontsmettingsmiddelen zoals de handgels en de spray om de tafels te reinigen.
 5. Volg de looplijnen die zijn aangegeven. Met name via de kleedkamer de zaal uit vinden we allemaal nog moeilijk om aan te leren.
 6. NIEUW. In de zaal alleen spelers. Ouders en publiek graag de trap op naar de tribune. Met name het aantal mensen dat bij de ingang van de zaal te kort op elkaar staat en de ingang min of meer blokkeert is daar mede aanleiding voor.
 7. NIEUW. De opstelling van de zaal zal op competitieavonden zal iets worden aangepast. Alle teams spelen op de eerste rij. De zit ruimte voor spelers aan de kant wordt verplaatst van het midden van de zaal naar de muurzijde. We verwachten dat de looproutes en ophoping van kijkers bij de ingang (in combinatie met publiek boven op de tribuneruimte) hierdoor beter in te vullen zijn. Voor de tegenstanders geldt in principe alleen spelers in de zaal. Als er eventueel 1 coach mee de zaal in komt is dat prima, maar als er meerdere kijkers zijn graag de rest naar de tribune.
 8. Gebruik van ballen. Er is een schone ballenbak en een vuile ballenbak. De “vuile” ballen worden een week apart gehouden zodat ieder besmettingsgevaar is uitgesloten. Bijzonder voorval “live waargenomen in de afgelopen weken”. Bal in de mond om hem schoon te maken en vervolgens aan een bezweet shirt afvegen en weer verder spelen. Is niet de bedoeling. Tip van ons, Jaco heeft hele lekkere bitterballen. Klein beetje af laten koelen ter voorkoming van blaren op de tong.
 9. De kantine. Hou afstand. Met zijn tweeën naast elkaar op de bank is geen 1,5 meter. De opstelling van de tafels is heel bewust uitgedacht. Tafels worden niet verschoven en stoelen niet teveel verplaatst. Als het te druk wordt (competitieavonden) kunnen we er voor kiezen om de hal ook als zitruimte te gebruiken.
 10. 10. Jaco is er om ons te voorzien van een hapje en een drankje. Hij bereid alles voor, bedient ons en als wij al in bed liggen is hij net klaar met opruimen. Jaco is er niet om er continu op te letten of wij ons in de kantine wel aan de voorschriften houden. Dat doen we zelf en als het even niet lukt corrigeren we elkaar op een positieve manier. We zijn samen verantwoordelijk om het goed te doen.

Al met al toch weer veel tekst over Corona. Het is niet anders. Laten we scherp blijven. Dat het nodig is, is duidelijk. We hebben de eerste weken laten zien dat we het kunnen.

Misja Heller namens het bestuur van SVO Tafeltennis

Aankomende evenementen

Evenementen SVO Tafeltennis 2021 in de Marezaal (informeer altijd naar de maatregelen m.b.t. terugdringing van het corona-virus):

 • Speel- en trainingsavonden na de laatste coronaversoepelingn:
  • Senioren: dinsdagavonden per 25 mei 2021 vanaf 20.00u
   • De zaal is voor de senioren extra open (informeer vooraf naar de capaciteit):
    • Tijdens jeugdcompetitie op zaterdag: informatie volgt
    • Tijdens extra trainingsavonden voor de jeugd op: informatie volgt
  • Jeugd: dinsdagavonden per 25 mei 2021 vanaf 18.00u
   • Trainingsgroep 1: 18.00u tot 19.00u
   • Trainingsgroep 2: 18.00u tot 19.00u
   • Extra trainingen staan gepland op: informatie volgt

 • Najaarscompetitie 2021:
  • Senioren: dinsdagavonden van september tot en met november om 20.15u: informatie volgt
  • Jeugd: zaterdagmiddag van september tot en met november om 14.00u: informatie volgt
 • Clubkampioenschappen SVO Tafeltennis 2021:
  • Senioren: dinsdagavond 7 en 14 december
  • Jeugd: zaterdag of zondag 11 of 12 december
  • Verdere informatie volgt

Evenementen NTTB Midden: evenementenkalender

Van de voorzitter…

De Meern, 29 juni 2020

We mogen weer!

Met deze drie woorden zou ik dit verhaal willen beginnen. Om precies te zijn hoop ik jullie allemaal dinsdag 7 juli weer te mogen begroeten in de Marezaal. De jeugd was al buiten bezig en mag ook weer naar binnen. Het was goed de kinderen al weer bij elkaar te hebben maar zowel kinderen als begeleiders hebben geconstateerd dat goed tafeltennis toch echt binnen moet gebeuren en niet buiten. De jeugd wordt apart geïnformeerd over het vervolg. Dit bericht is specifiek voor alle seniorleden.

We gaan opstarten in 3 fases. Dinsdag 7 en dinsdag 14 juli gaan we gebruiken om elkaar weer te ontmoeten en alle richtlijnen waar we mee om moeten gaan te testen. Dan gaan we 4 weken dicht.

Vervolgens gaan we vanaf 18 augustus van start met het nieuwe seizoen. We evalueren ondertussen de eerste 2 weken in juli en nemen de leermomenten mee.

Tot slot starten we half september ook weer met competitie spelen en ervaren we hopelijk (bijna) alles weer als vanouds.

Om alles in goede en veilige banen te leiden vinden jullie bij deze bijlage een document met daarin uitgewerkt alle richtlijnen. Als bestuur hebben we vanaf het begin af aan de richtlijnen van de bevoegde instanties gevolgd. Dat blijven we doen en verwachten we ook zonder uitzondering van de leden. In de bijlage kun je de details lezen. Lees ze alsjeblieft goed door. Het is allemaal gebaseerd op de voorgeschreven protocollen van NOC-NSF, NTTB en gemeente die op hun beurt RIVM weer als leidraad hebben. ’t Is misschien veel maar wel van belang.

Een paar praktische punten voor 7 en 14 juli. Kom svp vanaf 20.15. De jeugd speelt tot 20.00 uur en zo houden we deze weken het wisselmoment overzichtelijk. Na 20.15 ben je uiteraard vrij om in en uit te lopen. Dat kan mits je wel de presentielijst bij de ingang invult bij binnenkomst en vertrek. De lijst is verplicht ivm bronnen en contactonderzoek mocht dat nodig zijn. De lijst wordt alleen hiervoor gebruikt en na 4 weken vernietigd.

Volg svp de aanwijzingen in de zaal en gebruik de in de zaal aanwezige hygiëne middelen op de manier waarvoor ze bestemd zijn en de momenten waarop het moet. Belangrijkste zaken:

 • Volg de aangegeven looplijnen in de zaal
 • Gebruik de hand-gel bij de tafel als je gaat spelen en als je stopt
 • Maak de tafelbladen schoon nadat je gespeeld hebt (spullen staan bij de tafel)
 • Gooi afval in de bestemde afvalbak in de zaal
 • Doe ballen in de gebruikte ballenbak nadat je hebt gespeeld
 • Hou als je niet speelt in alle gevallen 1,5 meter afstand
 • Tijdens het spelen geldt de 1,5 meter niet dus dubbelen mag
 • Toiletten kunnen worden gebruikt. Houd ze zo schoonmogelijk en gebruik de hand-gel
 • Kleedkamers mogen worden gebruikt, max 6 personen tegelijk en op 1,5 meter
 • Douches mogen worden gebruikt. Max 2 personen per keer en op 1,5 meter
 • De kantine is open. Volg de instructies en de aanwijzingen van Jaco op
 • Voor 7 en 14 juli geldt dat de kantine nog niet alles op voorraad heeft. Voldoende om ons te vermaken, maar er kunnen dingen zijn die niet op voorraad zijn.
 • We betalen 7 en 14 juli in de kantine nog contant. Als het goed is hebben we vanaf 18 augustus een echte pinautomaat.

’t Is alweer een heel lijstje. In detail zijn ze uitgewerkt in de bijlagen. Nogmaals lees die alsjeblieft goed door.

De afgelopen periode is voor iedereen bijzonder geweest. Ik hoop dat iedereen geen groot leed heeft moeten mee maken in zijn directe omgeving om welke reden dan ook. Dat kan natuurlijk echter wel het geval zijn geweest. We zullen de verhalen vast van elkaar horen.

Helemaal terug naar hoe het was zal nog niet gaan. Er is nog steeds een virus in onze leefwereld waartegen we onszelf niet 100% kunnen beschermen. We kunnen er wel veel aan doen.

Ik hoop dat het ons gezamenlijk lukt om weer goed op te starten. Bestuur en kantine commissie hebben er alles aan gedaan om dat te bewerkstelligen. Een paar tips van mijzelf nog aan jullie voor de omgang met elkaar in relatie tot de maatregelen tgv Corona.

 1. Gebruik altijd het gezonde verstand
 2. Houd je aan de afspraken en spreek elkaar er positief kritisch op aan als het even niet lukt
 3. Houd rekening met elkaar en respecteer dat ieder anders omgaat met een situatie als deze

Ik ben er van overtuigd dat we het samen kunnen. Heel veel plezier weer en tot dinsdag de 7e of later.

Misja Heller

Voorzitter

Van de voorzitter…

Zaterdag 23 mei 2020

Beste SVO-ers,

We zijn 2,5 maand dicht en eerlijk gezegd ervaar ik het nog steeds als een veel langere periode. Inmiddels weten we dat de binnensporten hoogstwaarschijnlijk pas op 1 september weer mogen starten. Dat is nog 3 volle maanden of te wel nog langer dan de periode die we al dicht zijn. Ik wil niet te veel klagen. Er zijn deze dagen natuurlijk ergere dingen dan een lange periode niet kunnen tafeltennissen, maar toch, het is meer dan dat alleen. Het is het gemis aan sociale contacten, het met elkaar bezig zijn met de sport die we allemaal zo leuk vinden en die als gemeenschappelijke deler geldt voor alle dinsdagavonden die we doorbrengen in de Marezaal. Het is niet anders, maar jammer is en blijft het.

Gebeurt er dan helemaal niks? Toch wel. De barcommissie onder leiding van Helmut en Jaco heeft de kantine in winterslaap gebracht. We hebben vorige week als bestuur uitgebreid vergaderd om een aantal zaken te bespreken. Daarbij hebben we ook gekeken naar ons 70 jarig jubileum dat aanstaande is, volgend jaar. En….. we zijn weer gaan tafeltennissen met onze jeugd. Dat leest in tegenspraak met de vorige alinea, maar het verschil zit hem in het begrip binnen en buiten. Met Koen, Frank, Jeroen en ondergetekende hebben we zaterdag 9 mei met ondersteunend advies van Jaco, gekeken naar de mogelijkheden om onze sport voor de kinderen naar buiten te brengen op een werkbare manier die wel past binnen de huidige regelgeving. Na een uitgebreid plan te hebben geschreven, wat door de gemeente is goed gekeurd, afstemming met de Beatrix school (achterburen bij de Marezaal) en een zorgvuldige communicatie met de ouders zijn we zaterdag 16 mei begonnen met buiten tafeltennissen.

Dat werkt als volgt. Met de oude groene tafels die we nog steeds hadden staan zetten we op zaterdagmiddag ca 6 tot 8 tafels buiten neer op het schoolplein achter de marezaal. We ontvangen vervolgens de kinderen die zich voor de training hebben aangemeld, zorgen voor voldoende hygiënische maatregelen en gaan na aankomst 1,5 uur (op 1,5 meter) met ze aan de slag. Is het optimaal? Nee zeker niet. Een stenen vloer, een tafel die niet waterpas staat en natuurlijk de grootste spelbreker, de wind, maken dat het niet vergelijkbaar is met het reguliere tafeltennis dat we normaal in de zaal spelen. Maar toch, de kinderen geven aan dat ze het leuk vinden, ook na de training van vandaag waarbij we ontdekt hebben dat een stevige windkracht 4 toch echt wel het maximum is om bij te spelen. Ca 75% van de jeugdleden maakt gebruik van deze mogelijkheid. Als vrijwilligers is het ook weer leuk om met de kinderen bezig te zijn. Het is goed voor de clubbinding van de kinderen en we hopen dat we in september een voorsprongetje hebben genomen op de echte herstart. Hoe lang we met deze vaste zaterdagmiddagen doorgaan hangt af van het weer en de animo van de kinderen. Dat gaat vanzelf blijken.

Dan nog een aantal andere punten vanuit het bestuur: Als bestuur hebben we besloten dat we over het derde kwartaal geen contributie gaan heffen. Deze tegemoetkoming is met name mogelijk doordat de gemeente ons alle gemiste zaaluren crediteert. Zaalhuur is de grootste kostenpost in onze begroting. Door dat we de zaalhuur, begroot voor de periode april/mei/juni niet hoeven te betalen zouden we fors geld over houden als we niets verder zouden ondernemen, terwijl we een goede reserve hebben. Daarom de keuze om het derde kwartaal niet te heffen. Het verlies aan inkomsten voor de vereniging staat ongeveer gelijk met de bespaarde kosten op zaalhuur. Penningmeester Helmut zal dit verder met iedereen communiceren. De mensen die een jaar vooruit betaald hebben krijgen een kwartaal terug gestort. Wat enorm geholpen heeft om deze beslissing verantwoord te nemen is dat iedereen gewoon het tweede kwartaal heeft betaald ofschoon we bij inning al stil lagen. Dank daarvoor.

Toen we besloten om het hiervoor beschreven experiment met de jeugd buiten te doen, hebben we het als bestuur ook gehad over een optie om zo’n experiment met senioren te doen. We hebben besloten om eerst met de jeugd aan te kijken of het überhaupt wel gaat. Met twee weken ervaring twijfelen we heel erg of het voor de senioren goed uitvoerbaar is en of het gewaardeerd zal worden. Redenen voor die twijfel zijn de volgende:

• Het vergt een behoorlijk inspanning/voorbereiding en nawerk

• De maand juni is meestal al een stille(re) maand. De vraag is dan voor hoeveel senioren we het werkelijk doen

• Er mag nog niet worden gedubbeld

• Het sociale aspect kan moeilijk worden ingevuld omdat we op geen enkele manier van de kantine gebruik kunnen en mogen maken. Het programma van de dag is “ komen, spelen en weer weggaan”.

Met name het laatste punt maakt dat we heel erg twijfelen. Vanaf 1 september, mag de kantine , onder voorwaarden, wel weer open, kunnen we ook weer in de zaal spelen en kunnen we het voor senioren veel beter invullen. Desalniettemin, als er een grote groep senioren is die het toch wel leuk zou vinden om een keer buiten te spelen, horen we dat graag. Stuur me dan een berichtje, dan kunnen we bij voldoende animo altijd nog kijken of we het kunnen regelen. We hebben besloten de jaarlijkse bbq voor de vrijwilligers nog niet te organiseren. Op dit moment lijkt het te ingewikkeld en te risicovol om het goed en veilig (lees binnen de normen) te doen. We houden het in de gaten. Het uitgangspunt is en blijft dat we vanaf 1 september weer volledig van start gaan. Zoals we het nu lezen start ook de competitie medio september. Gebruik van de kantine is mogelijk al moeten er waarschijnlijk wel aanpassingen worden gemaakt in de wijze waarop we met zijn alleen de kantine gebruiken. Ook als bestuur hebben we nog wel een aantal praktische vragen bij deze routekaart die ons nu wordt opgelegd. We blijven het nauwkeurig volgen en houden het uitgangspunt dat we bij start van deze crisis hebben gekozen vast, te weten we volgen de instructies van RIVM/NOCNSF/NTTB en vullen die in met gezond verstand.

De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 13 augustus. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven zien we elkaar uiteraard eerder en we houden sowieso als bestuur goed contact met elkaar. Ergens in het tweede deel van juni ontvangen jullie van mij nog een update van zaken. Blijf gezond, hou contact met elkaar en ik hoop echt dat we op zijn laatst in september weer de dinsdagavond als tafeltennismoment vast in onze agenda kunnen gaan houden.

Met vriendelijke groet,

Misja Heller

Van de voorzitter…

Maandag 27 april 2020

Beste SVO-ers,

Maandag 27 april, het is Koningsdag of Woningsdag of welke term je ook maar aan deze dag wil geven. We hebben afgelopen dinsdag onze minister president mogen beluisteren. Vlak voor zijn toespraak lekte er al wat zaken uit. Even dacht ik dat we met onze jeugdleden wellicht weer aan de slag mochten, maar toen ik het woord “buitenlucht” hoorde wist ik al genoeg. Ik had er niet op gerekend dat we morgen 28 april al weer wat mochten gaan doen. Zonder hoop is er echter ook weinig leven. Het gemis van de vereniging in al zijn facetten stimuleerde kennelijk toch mijn hoop tegen beter weten in. Voorlopig is echter 20 mei de volgende datum waarnaartoe we onze hoop op hervatting uit mogen laten gaan.

Ik hou de hoop vast, maar met een gezonde dosis realisme. Mijn persoonlijke inschatting is dat we eventuele hervatting van de vereniging, op welk moment dan ook, in drie stappen zullen moeten gaan doen. Eerst Jeugd, dan senioren en als laatste de kantine. Als gezegd, dit is een persoonlijke inschatting. Als bestuur houden we vast aan de regels voorgeschreven door RIVM/NOCNSF/NTTB en/of gemeente. Die zullen ons na 12 mei, als diezelfde minister president ons weer toespreekt, laten weten wat mag en wat nog niet mag. We hebben op 14 mei weer een bestuursvergadering gepland staan. Die hadden we al eerder gepland dan dat we de verlenging tot 20 mei wisten. Achteraf een goede timing ☺.

In de tussentijd gebeuren er nog wel wat voorbereidende zaken. Heel “stiekem” wordt er al nagedacht over ons 70 jarig jubileum van volgend jaar. Een mooi moment om onszelf en onze omgeving te laten zien dat we ook de fase waarin we nu zitten kunnen overleven en er zelfs sterker uit kunnen komen. We zullen binnen bestuur langzamerhand gaan nadenken over tafeltennis op 1,5 meter. De tafel is lang genoeg. De voorzitter van de NTTB brak laatstelijk in de Volkskrant al een lans voor onze sport die zich juist zo goed leent voor de 1,5 meter samenleving. Het nadenken zullen we onderverdelen in de eerder genoemde driedeling, jeugd, senioren en kantine.

Aan de jeugdleden een oproep om te laten of en hoe je thuis nog bezig bent met tafeltennis. Ruben en Joeri zijn al te bewonderen op het besloten jeugddeel van de site. Sander beheert die voor ons. Stuur filmpjes op naar Sander, sjbstel@hotmail.com . Dan kan hij ze plaatsen. We plaatsen er ook filmpjes met allerlei tips en trucs, voor als je straks weer echt kan gaan tafeltennissen.

In de tussentijd hoop ik dat het bij jullie allemaal goed gaat en dat iedereen nog gezond is en geen narigheid in zijn directe omgeving heeft. Mocht dat wel zo zijn, deel het met ons als je dat wilt. Dan kunnen we elkaar steunen, al is het maar in woord en gebaar. Voor onze jeugdleden die weer naar school mogen 11 mei hoop ik dat het jullie wat structuur zal geven en jullie ouders wat meer ruimte om eventueel thuiswerken wat makkelijker in te vullen. Het zijn kleine stapjes, maar in ieder geval stapjes vooruit.

Ik mis jullie en kijk uit naar de dag dat we elkaar weer terug zien in de zaal om datgene op te pakken wat ons bindt en alles er omheen.

Hou vol, blijf gezond en tot gauw!

Misja Heller

Voorzitter

Verslag ALV SVO 12 februari 2020

Midden februari 2020 heeft het bestuur van SVO Tafeltennis ten overstaan van de leden verantwoordelijkheid afgelegd voor het gevoerde beleid in 2019 en de plannen voor 2020 gepresenteerd. Het gaat de club voor de wind. Het ledental is stabiel, financieel is de club kerngezond en het beheer van de Marebar is onder controle. Deze situatie is een uitvloeisel van eerder ingezet beleid en vaak tomeloze inzet van de leden.

De intentie om contributieopbrengsten aan te wenden voor minimaal de zaalhuur en de afdracht aan de NTTB is bestendigd. Ondanks een verdere zaalhuurstijging in 2020, zal de contributie niet worden verhoogd. Zolang de situatie het toelaat zal het bestuur van contributieverhogingen proberen af te zien.

Naast discussie over het financiële reilen en zeilen van de club is de jaarvergadering het moment voor bestuursverkiezing. Misja Heller heeft zich herkiesbaar gesteld voor een achtste termijn als voorzitter van SVO Tafeltennis, en Hans Hoekstra neemt graag nog drie jaar zitting als Wedstrijdsecretaris Senioren. Het bestuur heeft de leden tevens voorgesteld om Jeroen Mulder aan te stellen in het bestuur in de functie van lid. De leden stemden met deze voorstellen in.

Jeroen heeft zich de laatste jaren onmisbaar gemaakt in de jeugdbegeleiding. Hij is aanwezig op competitiedagen en op neemt steeds vaker trainingen waar. Bovendien is het actief in de Jeugdcommissie van NTTB Midden waar hij zich onderscheid met originele ideeën. Daarnaast is hij waar kan beschikbaar als barvrijwilliger. De vergadering heeft dit opgemerkt en hem terecht voor zijn inzet de Trofee van Verdienste toegekend.

De club is nog steeds op zoek een jeugdtrainer, om Misja Heller en Jeroen Mulder te ontlasten. Helaas heeft de zoektocht hiernaar nog niets opgeleverd, omdat de spoeling in het jeugdtrainersambt nogal dun is. Derhalve is besloten wederom enkele keren per jaar de professionele trainers van MJ Tafeltennis in te huren, voor zowel jeugd- als seniorentraining. Dit initiatief heeft op veel bijval kunnen rekenen, zodat de club ook in 2020 de diensten van MJ Tafeltennis worden ingeschakeld. Intussen wordt de zoektocht naar een vaste jeugdtrainer voortgezet.

Daarnaast is Jeroen Mol in het zonnetje gezet voor zijn veertig jaar lidmaatschap van de club. Jeroen is lid sinds 1980. Hij heeft de hele competitieroute doorlopen als jeugdlid en is geëindigd in Landelijk B, in de laatste jaren bij de jeugd zelfs als sterkste speler in die klasse. Jeroen wordt gezien als degene die de topspin echt beheerst. In het begin van zijn seniorencarrière heeft hij veel tijd gestoken in de begeleiding van jeugd. Recent heeft Jeroen een langdurige blessure. De vereniging is blij om weer een trouw en waardevol lid aan de club van 40 mogen toevoegen.

Het bestuur bedankt ten slotte alle leden die zich zichtbaar en onzichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt. Zonder deze inzet van de leden zou de vereniging niet kunnen bestaan!