SVO haakt af bij de laatste 16 in de Bekercompetitie

Op donderdag 20 juni moest SVO als laatst overgebleven SVO team de strijd aan bij de laatste 16 tegen het sterke Vlug en Vaardig 1 in Hilversum. Het team van Vlug en Vaardig bestaat uit o.a. een aantal divisiespelers waar zelfs Arjan moeite mee heeft. Kortom het werd voor SVO een lastige avond.

Na een goede start door winst van Arjan op Frans kwam SVO op 1-0 voorsprong. Daarna werd de neerwaartse spiraal helaas ingezet. De volgende partijen van Jan-Willem, Mario, Jan en dubbel Mario/Jan-Willem gingen in alle gevallen nipt verloren en daarmee keek SVO tegen een achterstand van 4-1 aan.

Vervolgens wisten Jan en Arjan nog hun dubbel te winnen, maar daarna was het helaas gedaan met de partijen van SVO. De eindstand werd 10-2 voor Vlug en Vaardig. Daarmee is het bekertoernooi voor SVO afgelopen en kan men zich opmaken voor het dubbeltoernooi op 25 juni en 2 juli, respectievelijk de ZomerAvondKompetitie bij SVO, SVE en UTTC.

Op weg naar de laatste 16!

Ook deze week ging de bekercompetitie weer door. SVO kreeg op dinsdag 11 juni HTTC op bezoek en zij moesten onderling uitmaken wie een plek mag bemachtigen bij de laatste 16. SVO 2 gin met opstelling Mario, Igor, Jan en Arjan de strijd tegen HTTC tegemoet.

SVO ging de wedstrijd rustig van start met drie overwinningen van Mario, Igor en Arjan voor het dubbel. Vervolgens verloor het dubbel Mario/Igor van Lucien/Gert en wonnen Jan/Arjan van Ramon/Sven, waarmee de stand op 4-2 kwam voor SVO.

Na de dubbels kwam SVO op stoom, dankzij weer drie overwinngen door Mario, Igor en Arjan liep SVO verder uit naar 7-2. In het laatste deel van de wedstrijd gingen de standen gelijk op, waarbij Jan zijn laatste twee partijen overtuigend won. Het eindresultaat was daarmee 11-5 en SVO mag daarmee op donderdag 20 juni de strijd met Vlug en Vaardig (in Hilversum) aan om een plek bij de laatste 8!

Flinke strijd om een plek bij de laatste 32 in het Bekertoernooi

Wat begon met het idee van een kort avontuurtje in de poule, werd uiteindelijk een thriller voor SVO 3 in de strijd om een plek bij de laatste 32 in het Bekertoernooi van NTTB Midden.

Op dindagavond 4 juni mochten de twee overgebleven SVO teams thuis in de Marezaal de strijd aangaan om een plek bij de laatste 32. SVO 2 moest tegen Hoogland 3, terwijl SVO 3 tegen het altijd lastige WIK 1 moest knokken.

SVO 2 ging voortvarend van start, na 4 enkels en 2 dubbels stond SVO 4-2 voor tegen Hoogland. Echter vervolgens kwam Hoogland terug tot 4-4 na winst van Jesse op Hans en Nick op Igor. Maar daarna ging Arjan aan de slag en won zijn 2 volgende partijen van Nick en Duco. Tevens won Jan zijn 2e partij vrij eenvoudig met ruime cijfers van Rik (21-11 en 21-14). Daardoor kwam SVO weer met 7-4 voor op Hoogland. Het vervolg van de wedstrijd ging redelijk gelijk op, waarbij SVO uiteindelijk met 10-6 won van Hoogland en zich daarmee plaatste voor de laatste 32.

SVO 3 begon moeizaam de avond door met 2-0 te starten na verlies van Tom en Frank. Laurens Jan en Peter wisten deze achterstand gelijk weer om te buigen naar 2-2 door een overwinning op respectievelijk Johannes en Justus. Helaas gingen de punten van beide dubbels nipt naar WIK en vervolgens verloren Frank en Tom ook nog eens respectievelijk van Wilger en Nick. Met een 2-6 stand zag het er toen niet hoopgevend uit voor SVO.

Echter kwam vervolgens Laurens Jan op stoom en won van Justus met 21-16 en 21-15 en 21-7 en 21-17 van Wilger. Peter won ondertussen twee partijen tegen respectievelijk Johannes en Nick met een miniem verschil van 2 punten in de derde game en zo stond SVO weer gelijk met WIK op 6-6. Om de spanning er in te houden, verloor Tom nipt zijn partij tegen Johannes waardoor SVO 6-7 achter stond.

In het vervolg kwam SVO op een 8-7 voorsprong door overwinningen van Frank en Peter op respectievelijk Justus en Wilger. Helaas ging het daarna mis voor SVO. Laurens Jan verloor nipt zijn laatste partij tegen Nick, eenzelfde gebeurde voor Tom en Frank tegen Justus en Johannes. Hierdoor werd de eindstand 8-10 in het voordeel van WIK.

Al met al was het een spannende speelronde voor SVO bij de laatste 64. SVO 2 mag op dinsdag 11 juni de strijd aan met HTTC 4 voor een plek bij de laatste 16. Kom dat vanavond allemaal zien!

Voorjaarscompetitie 2019

Seniorencompetitie

SVO heeft het voorjaarsseizoen wisselend gespeeld. Het eerste Trio team heeft door blessures van kopman Arjan en Hans met veel wisselende samenstellingen moeten spelen, maar zijn uiteindelijk als 4e geëindigd en daarmee hebben ze zich gehandhaafd. SVO 2 heeft wel een knappe prestatie geleverd door zich te handhaven in de hoofdklasse. SVO 3 hoopte op een makkelijk seizoen, maar moesten zich uiteindelijk toch in de 4e klasse naar de 3e plek knokken. SVO 4 heeft met nieuwe aanwinst Jeroen knap meegestreden bovenin en zijn daarmee 2e geworden.

SVO duo 1 had een lastige poule met kleine verschillen tussen de teams, maar uiteindelijk zijn Ferdi, Koen, Hans, Jeroen (2x) op plek 4 geëindigd. De jonge talenten van SVO 2 (Raymon en Tom) moesten hard strijden in de 4e klasse en zijn 5e geworden. Daarmee hopen ze op een langer verblijf in de 4e klasse, maar dat is nog even afwachten. SVO 3 (Piet, Merel en Peter) hebben het helaas niet gered in de 5e klasse en zijn laatste geworden in hun poule. Martijn, Lucas en Frank hebben net als de heren van SVO 4 ook hard moeten strijden in de 5e klasse en zijn geëindigd als 5e. Ook voor hen is het spannend of ze komend seizoen weer in de 5e klasse mogen aanvangen.

Jeugddompetitie

SVO 3 (Lorenza en Joeri) zijn kampioen geworden in de starterscompetitie! Van harte gefeliciteerd beiden met deze knappe prestastie!

Ook de andere jeugdteams hebben knap gepresteerd dit seizoen. SVO 1 (Sam, Ruben en Robin) zijn met een zeer hoge score van 68 punten 2e geworden in de 5e klasse. SVO 2 (Sil, Andras, Naman en Nick) zijn met de eveneens hoge score van 56 punten ook 2e geworden in de 5e klasse. Tot slot heeft SVO 4 (Niels, Kai en Falco) de 8e plaats in de starterscompetitie weten te behalen.

In Memoriam: Ad Korll

Afgelopen maand bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Ad Korll. Voor de leden die al lang lid zijn nog een zeer bekende naam, voor de wat nieuwere leden zal de naam minder bekend zijn. Hoe dan ook, ter ere van Ad als mens en zijn werk voor SVO in het verleden dit in Memoriam.

Ad was lid van onze vereniging van 1972 tot 2016 en sinds 1989 Erelid van SVO tafeltennis. Dat erelidmaatschap is bijzonder. In ons bijna 70-jarig bestaan zijn er maar drie ereleden benoemd. Freek Kerkhoven en Gerrit Schurink (beiden al enige tijd geleden overleden) zijn de andere twee. Ad was de laatst levende van deze drie die ieder bestuurlijk verantwoordelijk waren voor een andere periode in het bestaan van SVO.

Ad zijn bestuursperiode bestond uit twee delen. De periode 1974 tot 1982 en de periode 1984 tot 1989. Toen Ad in 1974 voorzitter werd kende de vereniging 75 leden, vergelijkbaar met de huidige grootte van de club. In 1980 bereikte SVO haar hoogtepunt qua aantal leden, met 169 leden waarvan 106 jeugdleden. Een andere tijd, zonder sociale media en een overaanbod van vrije tijdsbestedingen, maar een bijzondere prestatie die wordt onderstreept door het feit SVO op dat moment na Iduna in de Bilt de grootste jeugdafdeling had in Nederland.

Ad was een man van de breedtesport, minder van prestatiegericht sporten. Ad was vooral een voorzitter die pal stond voor de vrijwilligers in de vereniging die bijdroegen aan de goede organisatie en begeleiding van jeugd. Dat laatste kenmerkte zijn perioden als voorzitter. Een groot deel van de leden die nu het bestuur vormen en de langst lid zijnde kern komt uit deze generatie jeugdleden voort. Ad werkte hard en met succes aan de sfeer verhogende activiteiten om het tafeltennis heen en aan het “clubgevoel”. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei hierboven beschreven.

Ad tafeltenniste zelf ook uiteraard. Tot ongeveer 2010 op 70 jarige leeftijd in afwisselend 3e en 4e klasse, daarna terug zakkend naar 5e en uiteindelijk 6e klasse waar hij zijn competitiespelende fase afsloot begin 2014 in een team met Karl Rüter en Carl Weber. Ad was op dat moment de “jongste” van het team en toch al 74. Deze drie heren leverde het bewijs dat je deze sport tot op hoge leeftijd kan volhouden.

Het overlijden van zijn echtgenote eind 2014 raakte hem zichtbaar en leek achteraf ook een katalysator voor de teruggang van zijn eigen gezondheid. Hij pakte het batje wel weer op, kwam spelen, maar je zag dat hij zichtbaar moeite had met deze fase van leven. In oktober 2015 beëindigde hij enigszins in stilte zijn lidmaatschap en vanaf die tijd ging zijn gezondheid verder achteruit. Ik heb hem de laatste jaren nog 2 keer bezocht waarvan de laatste keer toch al weer 1,5 jaar geleden. Zijn meest trouwe vriend uit de vereniging, Karl Rüter, hield dat veel frequenter vol tot kort voor zijn overlijden.

Namens alle leden wens ik de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Ad alle sterkte toe voor de komende periode. Ad heeft in onze vereniging iets na gelaten wat onuitwisbaar en van groot belang is geweest voor de vereniging en daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

Misja Heller
Voorzitter

Verslag Ledenvergadering SVO Tafeltennis

Midden februari 2019 heeft het bestuur van SVO Tafeltennis ten overstaan van de leden verantwoordelijkheid afgelegd voor het gevoerde beleid in 2018 en de plannen voor 2019 gepresenteerd. Het gaat de club voor de wind. Het ledental is stabiel, financieel is de club kerngezond en het beheer van de Marebar is onder controle. Deze situatie is een uitvloeisel van eerder ingezet beleid en vaak tomeloze inzet van de leden.

Het bestuur van SVO Tafeltennis op de Ledenvergadering 2019

Zoals vorig jaar gepresenteerd heeft de club geïnvesteerd in nieuw materiaal uit de opbrengsten van de Marebar. Die opbrengsten zorgen voor een doorlopende aanvulling op de budgetten. Sinds vorig jaar heeft de Marebar een geactualiseerde beperkte horecavergunning, nadat twee bestuursleden het diploma Sociale Hygiëne hebben behaald en de vrijwilligers van SVO en de medegebruikers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben behaald. De Marebar is geopend, indien de Marezaal is gehuurd in verband met een sportieve activiteit, waarbij voldoende animo is voor kantinegebruik

De club is nog steeds op zoek een jeugdtrainer, vooral ook om Misja Heller te ontlasten. Helaas heeft de zoektocht hiernaar nog niets opgeleverd, omdat de spoeling in het jeugdtrainersambt nogal dun is. Derhalve heeft het bestuur besloten enkele keren per jaar de professionele trainers van MJ Tafeltennis in te huren, voor zowel jeugd- als seniorentraining. Dit initiatief heeft op veel bijval kunnen rekenen, zodat de club ook in 2019 de diensten van MJ Tafeltennis worden ingeschakeld. Intussen wordt de zoektocht naar een vaste jeugdtrainer voortgezet.

De intentie om contributieopbrengsten aan te wenden voor minimaal de zaalhuur en de afdracht aan de NTTB is bestendigd. Ondanks een zaalhuurstijging in 2019, zal de contributie niet worden verhoogd. Zolang de situatie het toelaat zal het bestuur van contributieverhogingen proberen af te zien.

De vergadering is akkoord gegaan met de vaststelling van een preventiebeleid om ongewenst gedrag te voorkomen. Het preventiebeleid is het speerpunt van de campagne Veilig Sporten van de NOC*NSF en wordt ondersteund door de sportbonden. Het beleid beschrijft een omgangsregels, een gedragscode en een aannamebeleid voor vrijwilligers. Frank Poorthuis is als vertrouwenscontactpersoon benoemd. Hij kan door ieder lid, ouder of betrokkene vertrouwelijk ingeschakeld worden in het geval een misstand gerapporteerd moet worden. Frank zal een opleiding van de NOC*NSF gaan volgen en houdt contact met bestuur en de bond daar waar nodig of gewenst.

Uiteraard is het preventiebeleid in het leven geroepen om misstanden te voorkomen. Ieder kan dit beleid raadplegen op de website van de SVO Tafeltennis.

Tijdens de ALV zijn verder de gebruikelijke plichtplegingen gedaan. De drie aftredende bestuursleden zijn unaniem herkozen, waardoor het bestuur in huidige samenstelling voortgaat. Het bestuur zette vier jubilarissen in het zonnetje met hun 25-jarig of 40-jarig jubileum bij de club. Elders op de website leest u een verslag hiervan. Daarnaast hebben liefst 25 leden hun stem voor het Lid van Verdienste uitgebracht. Titelverdediger Jaco Sterkenburg (2e) overhandigde de Trofee van Verdienste aan Misja Heller (1e).

Misja ontvangt de Trofee van Verdienste uit handen van Jaco.

Het bestuur bedankt ten slotte alle leden die zich zichtbaar en onzichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt. Zonder deze inzet van de leden zou de vereniging niet kunnen bestaan!

Het Ben Zomertoernooi door de ogen van een deelnemer

Tekst – Alex Vijfvinkel

We schrijven zondagmiddag 10 februari. Buiten is het koud en wil het maar niet stoppen met regenen. Oftewel, een schitterende dag om te tafeltennissen. Aangekomen in De Meern wacht ons een zaal met niet één, twee maar wel 9 tafeltennistafels. In de zaal worden de spieren al goed losgemaakt, gaan de nekspieren van de toeschouwers van links naar rechts en wordt het rubber van de batjes lekker warmgespeeld. De zaal is klaar voor een dag vol tafeltennis, we zijn klaar voor het Ben Zomertoernooi! 

In verschillende poules nemen (oud-)leden, vrienden & familie het tegen elkaar op. In enkel- en dubbelspel worden de balletjes over het net geslagen en in de meeste gevallen ook in razendsnel tempo weer teruggespeeld. De dag verloopt net zo snel als de rally’s en na 4 uur topsport zit het toernooi er op. Tenminste het sportieve gedeelte ervan. Want onder het genot van een drankje komen de sporters weer op adem en volgt de prijsuitreiking door niemand minder dan Ben Zomer zelf.

Daarna is het toch echt tijd om aan te schuiven voor een smakelijke afsluiter. Boerenkool, zuurkool en, voor sommige deelnemers misschien ook wel de meest voortreffelijke pot van de dag, de hutspot. Er werd nog lang nagetafeld onder het genot van een kop koffie, thee of wat sterkers en daarna was het toch echt tijd om de warme zaal en de Marebar in te ruilen voor een nat pak en huiswaarts te gaan. 

Organisatie, Marebar en Ben Zomer, bedankt!

Voorjaarscompetitie 2019

SVO is in de voorjaarscompetitie 2019 vertegenwoordigd met vier trioteams, vier duoteams en vier jeugdteams.

Senioren – Triocompetitie

SVO 1: Hans, Arjan, Misja, Mario

Dit team is al sinds jaar en dag actief in de hoofdklasse. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de heren zich ruim handhaven op dit niveau.

SVO 2: Igor, Jeroen, Helmut, Jan-Willem, Joran

Na het kampioenschap van vorig seizoen zal SVO 2 voor handhaving gaan in de hoofdklasse.

SVO 3: Frank, Koen, Melvin, Jan, Ferdi, Jeroen

Terugkeren in de derde klasse is de doelstelling voor dit seizoen.

SVO 4: René, Ron, John, Jeroen

SVO 4 draait al jaren stabiel in de vierde klasse. Dat is ook nu weer de verwachting.

Senioren – Duocompetitie

SVO 1: Ferdi, Jeroen, Koen, Hans, Jeroen

Dit team moet goed mee kunnen draaien in de derde klasse, handhaving mag geen probleem zijn.

SVO 2: Melvin, Raymon, Tom

Na de handhaving van vorig seizoen staan de heren weer voor de opgave om erin te blijven in de vierde klasse.

SVO 3: Piet, Merel, Peter

SVO 3 wist vorig seizoen in de vijfde klasse te blijven, dat zal ook nu de doelstelling zijn.

SVO 4: Frank, Martijn, Lucas

Na het overtuigende kampioenschap gaan Frank, Martijn en Lucas het nu in de vijfde klasse proberen.

Jeugdcompetitie

SVO 1: Sam, Ruben, Robin

Dit team is samengesteld uit spelers die vorig seizoen startersklasse of zesde klasse speelden. In de vijfde klasse zullen ze meer tegenstand krijgen.

SVO 2: Naman, Sil, Nick, Andras.

Vorig seizoen een plekje in de middenmoot, wellicht zit er dit seizoen meer in voor de heren in de vijfde klasse.

SVO 3: Lorenza, Joeri

Dit team zal waarschijnlijk de play-offs van de startersklasse bereiken en om de bovenste plaatsen meedoen.

SVO 4: Auke, Niels, Kai, Falco

Voor SVO 4 is het voor drie spelers hun competitiedebuut. Ze beginnen in de startersklasse.

Clubkampioenschappen Jeugd

Frank Willemsen – verslag – 5 januari 2019

Door het succes van vorig jaar zijn ook dit jaar de clubkampioenschappen jeugd gespeeld op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.

In 3 poules werd met enkels en dubbels uitgemaakt wie de poulewinnaars werden. De poulewinnaars van poule 1 en 2 mochten daarna samen uitmaken wie hier naar huis ging met de eer en wisselbeker.

Fadel Sahlieh verloor pas in zijn laatste wedstrijd 1 game. Daarmee werd hij 1e in zijn poule.

Sil van den Berg dacht de winst na zijn enkelpartijen al te hebben, maar moest helaas in de dubbels ruimte maken voor Robin Pham, die de finale mocht spelen tegen de winnaar van de andere poule, Sam Groenewoud.

Robin won de eerste game met 12-10, waarna Sam terugsloeg en uiteindelijk winnaar en clubkampioen werd.